براین اساس افزایش ظرفیت تولید به میزان ۵۲۲۳ مگاوات از طریق نیروگاه‌های حرارتی، ۵۹۸ مگاوات توسط مولدهای تجدیدپذیر و ۱۵۰ مگاوات به‌وسیله واحدهای جدید برق‌آبی، به منظور تامین بخشی از این کسری در اوج بار سال آینده برنامه‌ریزی شده است. با توجه به آنکه ظرفیت‌های جدید تولید برنامه‌ریزی شده برای بهره‌برداری در اوج بار سال ۱۳۹۸ کاملا پاسخگوی نیاز شبکه سراسری نخواهد بود، اصلاح الگوی مصرف نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت. به‌طوری‌که طبق برنامه باید حدود ۳هزار مگاوات از بار مصرفی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۸ از طریق برنامه‌های تغییر ساعات کاری ادارات، تعویض لامپ‌های فلورسنت با لامپ‌های LED، همکاری با صنایع، استفاده از مولدهای خودتامین، سرویس کولرها و اصلاح تعرفه‌ها با هدف بهبود رفتار مصرفی مشترکان پرمصرف، کاهش ‌یابد. در همین راستا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وظیفه احداث و راه‌اندازی ۵۲۲۳ مگاوات نیروگاه‌های حرارتی جدید را برای گذر موفق در اوج بار سال ۱۳۹۸ از مرداد ماه ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸ برعهده گرفت. در برنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، ۲۷ واحد نیروگاهی جدید احداث و راه‌اندازی می‌شود و توان تولید ۲۳ واحد نیروگاهی موجود ارتقا می‌یابد. از این برنامه ۲۳واحد نیروگاهی جدید با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و ۴واحد نیروگاهی نیز با سرمایه‌گذاری دولت درحال احداث است. همچنین در بخش ارتقای واحدهای نیروگاهی، ۱۵۰ مگاوات از طریق افزایش توان عملی و رفع محدودیت واحدهای موجود با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و ۳۵۱ مگاوات از طریق افزایش توان عملی و رفع محدودیت واحدهای موجود با سرمایه‌گذاری دولتی در برنامه گذر از اوج بار سال ۱۳۹۸ منظور شده‌اند. بر این اساس، بخش‌خصوصی با سرمایه‌گذاری در احداث و افزایش ظرفیت تولید به میزان ۴۲۰۳ مگاوات، سهمی ۸۰درصدی را از برنامه راه‌اندازی ۵۲۲۳ مگاوات نیروگاه حرارتی برای تامین برق مطمئن و پایدار در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص می‌دهد. همچنین بخش‌خصوصی با در اختیار داشتن بیش از ۴۳هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با انجام به موقع تعمیرات و حفظ آمادگی واحدها، سهم بسزایی در تامین برق پایدار در دوره اوج بار سال ۱۳۹۸ خواهد داشت. از برنامه پیک سال ۱۳۹۸ تاکنون ۷واحد نیروگاهی که ۶ واحد آن متعلق به بخش‌خصوصی بوده، راه‌اندازی شده و ۶۰ مگاوات نیز در نیروگاه بخاری بندرعباس از طریق اجرای پروژه‌های رفع محدودیت به توان تولیدی افزوده شده است.