سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر به تدریج فشار بر شرکت‌های سوخت فسیلی مثل اکسون موبیل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان را افزایش داده‌اند تا نشر کربن را کاهش دهد و بیشتر برای انرژی کم کربن هزینه کند. «سی دی پی»، یک موسسه تحقیقاتی در مورد آب و هوا اعلام کرد شرکت‌های آمریکایی مانند همتایان اروپایی خود از انرژی‌های تجدیدپذیر استقبال نکرده‌اند. شرکت شل آمریکا قصد دارد در آینده سالانه یک تا ۲ میلیارد دلار از بودجه کل ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلاری خود را برای تکنولوژی‌های انرژی پاک هزینه کند. شرکت اپکویینور نروژ برنامه ریزی کرده ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه خود را تا سال ۲۰۳۰ صرف انرژی‌های تجدیدپذیر کند. توتال از سال ۲۰۱۰ بیشترین هزینه را برای انرژی‌های کم کربن کرده است؛ حدود ۳/ ۴ درصد از کل بودجه اش. در کل، ۲۴ شرکت بزرگ دنیا ۳/ ۱ درصد از کل بودجه ۲۶۰ میلیارد دلاری خود را در سال ۲۰۱۸ صرف انرژی کم کربن کرده‌اند. این مقدار تقریبا دو برابر ۶۸/ ۰ درصد سرمایه‌گذاری این گروه در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ است. سرمایه‌گذاری در بخش انرژی پاک پس از امضای توافقنامه آب و هوایی پاریس به حمایت از سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت. طی این قرارداد دولت‌ها توافق کردند تا پایان این قرن برای محدود کردن گرم شدن زمین به کمتر از ۲ درجه سانتیگراد، برون فرست کربن را به صفر برسانند.