وی با اشاره به گزارش وضعیت و طرح‌ها و واحدهای صنعتی معرفی‌شده برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک‌های قم افزود: تاکنون برای ۲۲ طرح صنعتی قم ۹۰ میلیارد تومان در دو بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش پرداخت‌ شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم حجم کل اعتبارات پرداخت‌شده در قالب تسهیلات رونق تولید را مورد توجه قرار داد و گفت: تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان درمجموع در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای طرح‌های تولیدی و صنعتی استان پرداخت‌ شده است. سیجانی با بیان برخی از عوامل کندی و معطلی پرونده‌های رونق تولید در بانک‌های عامل استان ادامه داد: وجود مشکلات بانکی یا پیچیدگی‌های ویژه بانکی از عوامل مهم در کندی پرداخت تسهیلات رونق تولید در قم بوده که باید برای بهبود این وضعیت نیز تدبیر درستی در نظرگرفته شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره مبحث واردات پنل‌های خورشیدی و حمایت استان از سرمایه‌گذاری در این حوزه ابراز کرد: متقاضیان زیادی در این بخش وجود دارد که مشکل تامین ارز مهم‌ترین دغدغه این سرمایه‌گذاران برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار حیاتی است.