خانواده صنعت برق کشور شامل تولید، انتقال، توزیع و مصرف است که ضروری است در کلیه موارد فوق برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری بهینه و هوشمندی کافی مورد توجه باشد تا از سرمایه‌گذاری‌های گزاف مناسب‌ترین و بهینه‌ترین استفاده به عمل آید. صنعت برق به‌دلیل حضور نیروی انسانی نخبه و بهره‌ور در اغلب دوره‌ها پیشتاز تغییرات و اصلاح و بهینه‌سازی امور در کشور بوده است و یکی از اقدامات ارزنده، تربیت و حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات برقی و پیمانکاران اجرایی تاسیسات و پیمانکاران بهره‌برداری در راستای استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ارتقای خدمات برق است.

حضور پیمانکاران در کلیه ابعاد این صنعت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عضو خانواده در قالب قراردادهای فی‌مابین ضمن ایجاد پتانسیل تامین، اجرا، بهره‌برداری و ارائه خدمات مرتبط، عملا اشتغال موثر نیروی انسانی و تربیت متخصصان در زمینه‌های مختلف، بهینه‌سازی اقتصادی در ابعاد مذکور را نیز سبب شده است. گردش مالی حاصل از فروش انشعاب و انرژی به منظور تامین هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری صنعت برق انتظار می‌رود از حداقل اصول فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی تبعیت کند که متاسفانه به دلیل اختلاف فاحش قیمت تمام شده با قیمت‌های تکلیفی، کلیه‌ فعالیت‌های صنعت برق تحت تاثیر قرار گرفته و عملا تاثیر خود را در مطالبات پیمانکاران از صنعت برق نمایان کرده است. ظرفیت‌های پیمانکاری که با تلاش سال‌های متمادی و تربیت نیروهای انسانی متخصص و صرف هزینه‌های گزاف ایجاد شده بود تحت تاثیر گردش نامناسب مالی شدیدا در حال تهدید بوده و نیاز به چاره‌جویی عاجل است. صنعت برق کشور تلاش‌های گسترده‌ای را برای حل مشکل فوق و اصلاح اقتصاد برق به عمل آورده است که امید می‌رود مورد توجه نهادهای تصمیم‌گیر کشور قرار بگیرد و با توجه به شرایط سخت این صنعت و تاثیر آن در کلیه ابعاد جامعه تصمیم بهینه و منطقی اتخاذ شود. اصلاح محتوای قراردادهای فی‌مابین پیمانکاران و شرکت‌های تابعه و وابسته، یکی از اساسی‌ترین اقدامات صنعت برق است که با بررسی‌های جامع انجام شد. دغدغه‌های پیمانکاران این صنعت در محتوای قراردادهای جدید ملحوظ شده است که با توجه به نوع قرارداد و شرح خدمات مورد انتظار مباحثی از قبیل تعدیل قیمت فلزات، تعدیل ارز، نحوه پرداخت‌ها و... مورد توجه قرار گرفته است.

در شرایط جاری که وضعیت اقتصادی از یک عدم قطعیت برخوردار است و رابطه پیمانکاران و کارفرمایان با استناد به قراردادهای جاری نیازمند بررسی و اتخاذ تدابیر ویژه است، صنعت برق به‌منظور حمایت از پیمانکاران رابطه حقوقی مندرج در قراردادها را از قبیل (فسخ، ضبط ضمانت‌نامه و...) به مدت سه ماه به تعلیق انداخت تا با تشکیل کمیته ویژه شرایط خاص زمان حاضر و تعهدات مندرج در قراردادها را مورد مطالعه قرار دهد و با تصمیم مدیران ارشد این صنعت از آسیب جدی پیمانکاران جلوگیری و قراردادهای آتی نیز ضمن توجه به استمرار خدمات برق، منافع پیمانکاران را تامین کند.