مذکوری از اقدامات مرکز کنترل برای تامین بار حداکثر در بازه اوج مصرف گفت و عنوان کرد: این اقدامات شامل محدوده وسیعی از فعالیت‌هاست که مهم‌ترین شان کنترل فرکانس و ولتاژ، ارزیابی، تحلیل و کنترل نقطه کار شبکه از حیث امنیت شبکه، اجرای طرح ذخیره عملیاتی صنایع، آمادگی و حضور همزمان در مرکز پشتیبان اضطراری، اجرای برنامه‌های تعمیرات و مدیریت شرایط اضطراری، پایش و کنترل تبادلات بین مناطق و برون‌مرزی و تهیه گزارش‌های عملیاتی است که در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و در تمام روزهای هفته صورت می‌پذیرد. مدیران برق منطقه‌ای ۵ استان مهم کشور اعم از تهران، سیستان و بلوچستان، مازندران، هرمزگان و خوزستان که در این ایام بیش از استان‌های دیگر به علت شرایط آب و هوا و صنایع بزرگ درگیر مصرف برق هستند، هر کدام‌شان اقدامات اولیه خود را با برنامه‌ریزی و مدیریت مصرف از اول خردادماه سال‌جاری آغاز کرده‌اند. در این زمینه حسین افضلی، مدیر برق منطقه‌ای استان‌های مازندران و گلستان درباره ایام پیک این استان‌ها و تدابیر لازم مجموعه تحت امرش برای این ایام اظهار کرد: مشکلات کمبود برق مربوط به تابستان است و در فصل‌های غیر تابستان در تامین مشکل نداریم. افزایش پیک به خاطر استفاده از وسایل سرمایشی است؛ اما اگر مردم صرفه‌جویی کنند برق هیچ‌کس قطع نخواهد شد.

در ادامه محمود دشت بزرگ، مدیر عامل برق منطقه‌ای استان خوزستان گفته است: برای تابستان آمادگی لازم وجود دارد تا مشترکان بدون قطعی برق زندگی خود را سپری کنند.

امیر دودآبی‌نژاد، معاون فنی و استاندارد ساتبا نیز، به میزان برق مصرفی اداره‌های دولتی برای ایام پیک امسال اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ درصد از مصرف برق کشور مربوط به تعرفه بخش عمومی است. از این رو دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه برق دست به دست هم دادند تا ایام پیک امسال بدون هیچ مشکلی پشت سر گذاشته شود و باید تاکید کرد که مردم نقش بسزایی در حل این مشکل دارند که آن نیز صرفه‌جویی در مصرف برق است.