آرشیو روزنامه شماره ۴۴۲۰ دنیای اقتصاد

اخبار آينده نگر بازار - روزنامه شماره ۴۴۲۰

  • بازار جهانی در انتظار ترافیک آمارها

    یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر