ایسنا: تولید گاز طبیعی در روسیه در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷/۱ درصد کاهش یافت. به گزارش ایتارتاس، مرکز کنترل سوخت و انرژی روسیه اعلام کرد تولید گاز طبیعی این کشور در نیمه اول امسال با ۷/۱ درصد کاهش نسبت به سال گذشته، به ۳۷۴ میلیارد و ۶۸۹ میلیون متر‌مکعب رسید.تولید گاز طبیعی روسیه در ماه ژوئیه با ۴/۷درصد کاهش نسبت به ژوئیه گذشته، به ۴۲ میلیارد و ۶۸۱ میلیون متر‌مکعب رسید. تولید گاز شرکت گازپروم روسیه نیز در ماه ژوئیه ۸/۱۴درصد کاهش یافته و به ۲۵ میلیارد و ۱۲۴میلیون متر‌مکعب رسیده است. از زمان شروع سال جاری تولید گاز این شرکت به میزان ۷/۴ درصد کاهش یافته و به ۲۶۰میلیارد و ۸۸۱ میلیون متر‌مکعب رسیده است.