شانا: پیشرفت فیزیکی ساخت ٣ سکوی فاز ١٩ میدان گازی پارس جنوبی از مرز ٦٠ درصد گذشت. هم‌اکنون سکوی‌ A، B و C به همراه متعلقات جانبی فاز ١٩ میدان گازی مشترک پارس جنوبی به ترتیب با پیشرفت فیزیکی ٦٢، ٤٧ و ٦٥ درصد در حال ساخت هستند. بر اساس آمارهای موجود بسیاری از تجهیزات و کالاهای اساسی سکوهای فاز ١٩ پارس جنوبی خریداری یا در حال ورود به کشور است، از این رو پیش بینی می‌شود تا پایان سال آینده این سکوها در دریا نصب شوند. فاز ١٩ پارس‌جنوبی در میان پروژه‌هایی که از سوی وزارت نفت به‌عنوان پروژه‌های اولویت دوم پس از فازهای ١٢، ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨مطرح هستند، دارای بیشترین پیشرفت است.