شانا- نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه، بندی را تصویب کردند که بر اساس آن وزارت نفت مکلف است یکصد‌میلیارد دلار در ۵ اولویت مشخص سرمایه‌گذاری کند. بر‌اساس این بند وزارت نفت می‌تواند از طریق شرکت‌های دولتی تابعه برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی اقدام کند.
همچنین وزارت نفت می‌تواند برای رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط و طرح‌هایی که به صرفه‌جویی در مصرف بهینه نفت وگاز کمک می‌کند، تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری کند، براساس این بند، این سرمایه‌گذاری باید به روش بیع متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل (BOT) یا روش‌های موضوع بند ب ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ۱۰ سال) باشد.