مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به حضور هیات فرانسوی در ایران؛ گفت: از آنجا که اعضای حاضر در این هیات را مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، آب و برق، حمل و نقل، خودروسازی، سیمان و فلزی تشکیل می‌دهند، آنها می‌توانند در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران سرمایه‌گذاری کنند.
مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار از ارائه کد سهامداری به سرمایه‌گذاران خارجی حداکثر ظرف مدت هفت روز خبر داد و گفت: کد سهامداری تنها با ارایه پاسپورت به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌شود. به گزارش «ایرنا»، حسن قالیباف اصل با اعلام این خبر افزود: سرمایه‌گذاران خارجی برای دریافت کد سهامداری باید به کارگزاری‌ها مراجعه و کارگزاری‌ها نیز باید اطلاعات آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. وی تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداکثر ظرف مدت هفت روز کد سهامداری را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه‌ دهد. مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به حضور هیات فرانسوی در ایران؛ افزود: از آنجا که اعضای حاضر در این هیات را مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، آب و برق، حمل و نقل، خودروسازی، سیمان و فلزی تشکیل می‌دهند، آنها می‌توانند در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران سرمایه‌گذاری کنند. وی ادامه داد: براساس مذاکرات انجام شده فعالیت در برخی از صنایع حاضر در بورس تهران نیز مورد علاقه این هیات است. قالیباف اصل با اشاره به ارائه گزارش و ظرفیت‌های بورس تهران به هیات فرانسوی، اظهار کرد: بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران فرانسوی جذاب بوده و امیدوارم این بازدیدها منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بورس شود.
حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار کمتر از یک درصد است که برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این بازار علاوه‌بر اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی، آیین‌نامه همکاری بورس و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز اصلاح شده است.