تسنیم- نمایندگان مجلس تصویب کردند به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و اشتغالزایی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، قیمت خوراک گاز به صورت پلکانی به گونه‌‌ای تخفیف ‌یابد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا ۳۰ درصد باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 21 به لایحه بودجه کل کشور موافقت کردند.
به موجب این مصوبه مجلس بر اساس بند ج، در سال ۱۳۹۳ اجازه داده می‌شود قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین ‌گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار (IRRE) این واحدها ۲۵ درصد باشد. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی، وزارت نفت قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا ۳۰ درصد باشد. آیین‌نامه اجرایی تخفیف پلکانی براساس شاخص‌های ترکیبی فوق ظرف سه‌ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌ وزیران می‌رسد.