اولین شاخصی که در این خصوص می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد، مجموع خطوط انتقال گاز طبیعی است. این خطوط در واقع مهم‌ترین و پرهزینه‌‌‌‌‌ترین بخش کار برای رساندن لوله گاز به مناطق مختلف کشور است که میزان آن در شهریور ۱۴۰۰ (زمان شروع فعالیت دولت سیزدهم) ۳۷.۷‌هزار کیلومتر بود که در ابتدای خردادماه ۱۴۰۳ به ۳۹.۵‌هزار کیلومتر رسیده است. در واقع با افزایش ۱.۸‌هزار کیلومتری طول خطوط در کمتر از ۳سال فعالیت دولت، زیرساخت اصلی برای انتقال گاز به عموم شهرها و روستاهای محروم از نعمت گاز طبیعی فراهم آمد. این امکان باعث شد که شبکه گازرسانی کشور هم رشد چشمگیری پیدا کند. این شبکه که در شهریور ۱۴۰۰ برابر ۴۰۱‌هزار کیلومتر بود، در ابتدای خرداد ماه امسال به ۴۵۱‌هزار کیلومتر افزایش یافت.

نتیجه مستقیم این افزایش ظرفیت را می‌توان در افزایش آمار مشترکان شرکت گاز مشاهده کرد: در شهریورماه ۱۴۰۰ تعداد آمار مشترکان خانگی گاز ۲۵.۵ میلیون بود که بعد از کمتر از ۳ سال، در ابتدای خرداد ۱۴۰۳ با افزایش ۲.۵میلیون مشترک جدید به ۲۸ میلیون مشترک رسید. نکته قابل‌توجه در این خصوص این است که گازرسانی در این مدت به شهرهای کوچک و روستاهایی صورت گرفته که تراکم مشترکان آنها به مراتب کمتر از شهرهای بزرگ است. در واقع در این مدت ساکنان ۵۰ شهر جدید و ۶۳۵۰ روستای محروم از نعمت گاز، توانسته‌‌‌‌‌اند از اشتراک گاز بهره‌‌‌‌‌مند شوند که به این ترتیب باید گفت که اینک ۹۹‌درصد از خانوارهای شهری و ۸۹‌درصد از خانوارهای روستایی کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

همچنین مجموع گازرسانی به صنایع مختلف که در شهریور ۱۴۰۰ شامل ۱۳۷۴۰۰ واحد می‌‌‌‌‌شد، در ابتدای خرداد ۱۴۰۳ به ۱۵۸۱۰۰ واحد افزایش یافت که نشان‌دهنده گاز رسانی به ۲۰۷۰۰ واحد صنعتی جدید است. ۲۲ نیروگاه‌‌‌‌‌ کشور نیز در این مدت به نیروگاه‌‌‌‌‌های برخوردار از گاز اضافه شدند که نشان‌دهنده رشد ۲۵ درصدی این نیروگاه‌هاست. در شهریور ۱۴۰۰ تعداد نیروگاه‌‌‌‌‌های گازرسانی شده ۸۶ واحد بوده که در ابتدای خرداد ۱۴۰۳ به ۱۰۶ نیروگاه رسید. آخرین آمار قابل ذکر مجموع ایستگاه‌‌‌‌‌های تقویت فشار در کشور است که تعداد آن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم ۸۶ ایستگاه بود و طی مدت فعالیت این دولت به ۹۱ ایستگاه افزایش یافت. همه این خدمات در حالی صورت گرفت که برخلاف سال‌های قبل از این دولت، کمبود گاز و قطعی گاز به خصوص در فصل‌‌‌‌‌های سرد سال کمتر احساس شد و دولت توانست با خدمات‌رسانی مطلوب، سایه چنین وضعیتی را از سر مردم دور نگاه دارد.