به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی شرکت دماوند انرژی؛ بهره‌برداری از واحد چهارم تولید گازهای صنعتی شرکت دماوند محقق شد و با تزریق تولید این واحد به هدر شبکه دماوند کلیه نیازهای شرکت‌های متانولی و سایر شرکت‌های پایین‌دستی به اکسیژن فشار بالا و فشار متوسط، نیتروژن و هوای ابزاردقیقی و هوای سرویس مرتفع شد.

بر اساس این گزارش، این واحد با ظرفیت تولید۷۳ هزار و ۵۰۰ نرمال مترمکعب تولید انواع گازهای صنعتی با وجود کلیه مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ به تولید رسیده و از ابتدای شهریور ماه با نرمال شدن واحد اکسیژن فشار بالا به هدر اصلی برای ارسال به شرکت‌های مصرف‌کننده تزریق شد.