منظور از کشورهای هدف در این مصوبه، کشورهایی هستند که براساس معیارهای زیر نسبت به سایر کشورهای طرف تجاری در اولویت تقویت روابط فی‌مابین قرار می‌گیرند: همسایگی و حوزه پیرامونی - سطح روابط سیاسی و تجاری با آن کشور - همسویی و اشتراکات سیاسی، فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی با ایران - میزان واردات اقلامی که ایران مزیت تولیدی و صادراتی آن را دارد - رقبا و وزن حضور آنها در بازار هدف - برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های عمرانی کشور هدف (برای صادرات خدمات) - سطح پیوندهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سطح و جایگاه فناورانه کشور هدف - امکان تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی.

در این نشست همچنین هیات وزیران با اضافه شدن شرکت مادرتخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای موافقت کرد. با توجه به ضرورت تامین بی‌وقفه و مطمئن انرژی مورد‌نیاز کشور و با هدف تهیه مقدمات برای انجام تکالیف شرکت مادرتخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمینه عملیات پایین‌دستی نفت، هیات وزیران با اضافه شدن شرکت یادشده به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای، منوط به توسعه نیافتن ساختار و تشکیلات ایجاد نشدن شرکت دولتی فرعی، موافقت کرد. وزارت نفت مکلف شد حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، پیش‌نویس لایحه اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را برای تصویب در هیات وزیران ارائه کند.

1 نفر این پست را پسندیده اند