طبق تخمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آژانس بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی انرژی، روسیه می‌تواند عرضه گاز به اروپا را حداقل یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوم معادل بیش‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌از ۳‌میلیارد مترمکعب در‌ماه افزایش دهد که درواقع حدود ۱۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد از متوسط مصرف ماهانه گاز در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.

وی تاکید کرد: «شرایط امروز اروپا این واقعیت را نشان می‌دهد که اگر سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی بیش‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌از اندازه به یک عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده خاص وابسته باشند، با مخاطرات جدی مواجه می‌شوند. امروز مساله گاز طبیعی است و فردا می‌تواند چیز دیگری مانند لیتیم باشد. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌همین دلیل است که از دولت‌ها می‌خواهم چالش‌های امنیت انرژی خود را در حال‌حاضر و آینده برطرف کنند.‌»

عرضه پایین گاز روسیه و سرمای هوا دو عامل اصلی افزایش قیمت گاز در اروپا طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

 

6 نفر این پست را پسندیده اند