محی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الدین مفخمی درباره اجرای توافق سوآپ گازی و تاثیر آن بر شبکه سراسری انتقال گاز گفت: از آنجایی که استان مازندران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه شهرهای آمل، بابل و قائمشهر در انتهای شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گازرسانی منطقه شمال قرار دارند، مشکلات کمبود و افت فشار گاز از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی است که با عملیاتی‌شدن سوآپ گاز، یعنی تزریق گاز از ترکمنستان، افت فشار گاز جبران شده است. وی با توضیح اینکه همه خطوط لوله گاز منطقه شمال به شبکه شمال‌شرق کشور متصل است، ادامه داد: تزریق روزانه ۴ تا ۵/ ۴میلیون مترمکعب گاز در شمال‌شرق کشور، خط ۳۰‌اینچ منطقه شمال را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درستی تقویت کرده است. واردات روزانه حدود ۱۰‌میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان از طریق ایستگاه دشت‌شاد گرگان در سال‌های قبل از ۱۳۹۶، همواره کمک و تقویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده گاز خانگی استان مازندران در فصل زمستان بوده است و نیاز و وابستگی استان‌های شمالی به واردات گاز از ترکمنستان سبب شد تا براساس برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، خط انتقال ۴۲‌اینچ دامغان - کیاسر - ساری با سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری یک‌هزار میلیارد تومانی در مردادماه سال۱۳۹۶ با حضور وزیر وقت نفت بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری شود.

میزان مصرف گاز استان مازندران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور میانگین ۲۸ تا ۳۰میلیون مترمکعب است، سوابق نشان می‌دهد افزایش مصرف حتی در کف ۳۰میلیون مترمکعب نیز همواره استان را با مشکل مواجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، اما امسال نخستین تجربه زمستانی پایداری بیشتر را نشان می‌دهد. جواد اوجی وزیر نفت هفته جاری اعلام کرده بود که عملیات اجرای توافق سوآپ گازی بین ایران ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان شروع شده است و روزانه بالغ بر ۴ تا ۵/ ۴میلیون مترمکعب گاز در شمال‌شرق کشور دریافت می‌شود که به تقویت شبکه در شمال‌شرق کشور کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. وی گفت که اکنون از نقطه شمال‌غرب کشور و جمهوری‌آذربایجان هم این عملیات سوآپ انجام می‌شود که با توجه به مصارف در بخش شمال‌شرق کشور به پایداری شبکه گاز کشور کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. سوآپ گاز میان ایران و ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان اخیرا در حاشیه اجلاسی که در کشور ترکمنستان با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شده بود، امضا و اجرایی شده است.