روز جمعه، ۱۰ دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه خط لوله انتقال گاز سکوی۱۶ در بستر دریا دچار نشتی شد که بلافاصله پس از بررسی و شناسایی موقعیت آن، خروجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سکو بسته و نشتی به‌طور کامل مهار شد. در پی این حادثه و بر اثر برخورد صاعقه با سطح آب، گاز منتشر شده در سطح آب و در فاصله ۱۵کیلومتری از سکو دچار آتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوزی شده که بلافاصله پس از قطع تولید گاز، آتش نیز مهار شد.

در حال‌حاضر سکوی۱۶ پارس‌جنوبی از مدار تولید خارج شده و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای انجام تعمیرات و بازگشت این سکو به مدار تولید در حال انجام است. به‌رغم حادثه یادشده، شرکت نفت و گاز پارس ضمن جبران کسری گاز از سایر سکوها متعهد به نگهداشت تولید وفق برنامه مصوب است. طبق گفته خبر‌گزاری تسنیم، با بروز این حادثه، ۱۵میلیون مترمکعب از تولید روزانه گاز کشور کاهش یافته است.

5 نفر این پست را پسندیده اند