تاسیسات زیرزمینی ذخیره گاز در اروپا در روز چهارشنبه ۵/ ۵۷‌درصد پر شد که در حال‌حاضر اندکی بیش از ۶۲ میلیارد مترمکعب گاز دارد که در مقایسه با سال قبل ۵/ ۲۲ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. قیمت گاز در اروپا در روز چهارشنبه بار دیگر رکورد زد و به رقمی بی‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه در تاریخ این قاره رسید.

بورس بین قاره‌‌‌‌‌‌‌‌ای لندن اعلام کرد قیمت گاز طبیعی در اروپا به ازای هر هزار مترمکعب به۲۱۵۰دلار رسید که بالاترین قیمت گاز در تاریخ این قاره به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌رود.