اوجی از توسعه میدان‌‌‌های نفت و گاز در دریای خزر به‌عنوان دیگر محور مذاکره با هیات آذربایجانی نام برد و گفت: در این زمینه صحبت‌‌‌های اولیه انجام شد و هیات‌‌‌های کارشناسی دو کشور در حال مذاکره هستند. وی اظهار امیدواری کرد که در هفته‌های آینده قراردادهای خوبی در بخش نفت، گاز و توسعه میدان‌‌‌های نفت و گاز خزر با جمهوری‌آذربایجان امضا شود.  معاون نخست‌‌‌وزیر جمهوری‌آذربایجان هم پس از این دیدار به نمایندگان رسانه‌ها گفت: جمهوری‌آذربایجان و ایران کشورهای دوست و همسایه هستند و بین مردم دو کشور پیوند تاریخی وجود دارد.وی با بیان اینکه همکاری موفقیت‌آمیزی بین ایران و جمهوری‌آذربایجان در همه حوزه‌ها به‌‌‌ویژه انرژی وجود دارد، افزود: همکاری ایران و آذربایجان در بخش نفت و گاز ثمربخش بوده است.

معاون نخست وزیر جمهوری‌آذربایجان با بیان اینکه در دیدار با وزیر نفت ایران راه‌های گسترش همکاری دو کشور در بخش انرژی بررسی شد، تصریح کرد: ایران و جمهوری‌آذربایجان درباره تعدادی از طرح‌‌‌های نو در بخش انرژی مذاکره کردند، باور دارم در آینده نزدیک نتیجه مذاکراتمان در اسناد تازه‌‌‌ای امضا خواهد شد.

مصطفی‌‌‌یف به حضور گروه کارشناسان آذربایجانی در ایران اشاره کرد و گفت: این گروه قرار است درباره جزئیات محور مذاکرات ایران و جمهوری‌آذربایجان با یکدیگر مذاکره کنند.