نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته با اصلاحات طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس ماده ۴، تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون «حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» انجام خواهد شد.

بر اساس ایراد شورای نگهبان در جزء (۴) بند (الف)، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها، لزوم تسویه همه موارد ظرف مدت مذکور ابهام دارد. همچنین به‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام سابق این شورا در جزء (۴) بند (الف) ماده واحده این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، جزء (۴) بند (الف) ماده واحده را برای رفع ایرادات فوق به این شرح اصلاح کرده است: تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان تحویل به استثنای مدت زمان مذکور برای موارد مشمول در قانون «حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند