به گزارش شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، احمد محمدی شایع‌ترین دلایل بروز حوادث خط لوله نفت و گاز را قدمت و خوردگی خطوط و رعایت نکردن حریم ایمنی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دانست و افزود: درباره قدمت و پوسیدگی خطوط عملیاتی، پیگیری‌های زیادی به عمل آمده و تقریبا وضع کلی لوله‌ها از حیث تعیین نقاط پرخطر و در معرض آسیب، پایش و بررسی شده است و باید در کوتاه و میان‌مدت با لحاظ اولویت‌بندی ریسک، برای ایمن‌سازی و رفع حداکثری این مشکلات اقدام کرد.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در ارتباط با ورود شهر به حریم و نبود رعایت فاصله ایمنی تاسیسات نفتی تصریح کرد: محدوده مخازن هیدروکربوری مشخص و ثابت شده است و به فراخور طرح‌های توسعه‌ای و ملزومات عملیات مورد نیاز، جانمایی چاه‌ها، خطوط لوله نفت، گاز و تاسیسات رو سطحی بنا به طبیعت و موقعیت میدان‌ها، روی عرصه مخازن زیرزمینی انجام می‌شود. بنابراین تنها راه چاره، تطبیق نقشه جامع شهرها و گسترش راه‌ها با حدود و ثغور مخازن زیرزمینی، وضعیت فعلی و برنامه آتی توسعه میدان‌های هیدروکربوری است.وی با اشاره به ضرورت افزایش همکاری میان مسوولان استان‌های نفت‌خیز با صنعت نفت گفت: در چهار ماه گذشته در چند نشست با مسوولان استان خوزستان و شهرستان اهواز بحث‌های زیادی برای گرفتن تصمیم جدی به‌منظور جلوگیری از توسعه و نزدیک شدن اماکن و تاسیسات شهری به سمت حوزه‌های نفتی انجام شده است و امیدوارم ضمن بازنگری طرح جامع شهری اهواز، این مهم با نگاه ویژه‌ای در دستور کار قرار گیرد.محمدی با اعلام اینکه گروه کارشناسی برای بررسی دلایل دقیق بروز حادثه تشکیل شد و بلافاصله کار خود را آغاز کرد، گفت: چنانچه مشخص شود وقوع این حادثه ناشی از نحوه عملکرد یا کوتاهی افراد در انجام وظایف محوله بوده است، با افراد خاطی مطابق مقررات برخورد خواهد شد. وی افزود: مدیریت تولید و امور فنی مناطق نفت‌خیز موظف هستند ظرف یک هفته نسبت به تدوین گزارش کاملی از وضع خطوط لوله، نتایج بازرسی‌های دوره‌ای و شرح نیازهای تعمیر و نوسازی خطوط پرخطر را به شرکت ملی نفت ایران ارائه کنند.