به گفته وی، با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه و استقبال از عرضه اوراق منفعت، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز شرکت ملی نفت ایران مسیر تامین سرمایه از محل فروش اوراق منفعت را ادامه دهد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: افزون بر اوراق منفعت، شرکت ملی نفت ایران برای سال آینده دیگر ابزارهای تامین مالی برای تامین سرمایه پروژه‌های نفت و گاز را نیز در دستور کار دارد.معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه طبق برنامه در مجموع تا پایان سال، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت منتشر خواهد شد، افزود: بهمن ماه امسال ۱۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق عرضه شد و ۲۲ اسفند نیز ۲۰ هزار میلیارد ریال باقی‌مانده عرضه خواهد شد.