مشکین‌فام به دیگر اولویت‌های کاری شرکت نفت و گاز پارس در سایر میدان‌های مشترک و غیر مشترک اشاره کرد و افزود: توسعه میدان گازی کیش، تعیین تکلیف وضعیت میدان گازی فرزاد، فاز ١١ پارس جنوبی، طرح تقویت فشار و نگهداشت تولید از دیگر برنامه‌هایی است که به‌طور جدی به آنها پرداخته خواهد شد.مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه وزارت نفت برای امسال برنامه تولید ۳ میلیارد فوت مکعب گاز از فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ ترسیم کرده بود، اظهار کرد: فاز ۱۴ از ماه‌های گذشته با تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز عملیاتی شده و همچنین در هر کدام از فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ که هم اکنون با نیمی از این ظرفیت درحال بهره‌برداری (۳ میلیارد مترمکعب) هستند، تا پایان امسال یک میلیارد فوت مکعب گاز تولید شده و به این ترتیب با تولید ۳ میلیارد فوت مکعب گاز از طرح‌های یادشده، این برنامه محقق می‌شود.