وی افزود: بر اساس محاسبات کارفرما، تولید یک میلیارد فوت‌مکعب گاز از این ۲۲ حلقه چاه در برنامه بود که با توجه به همکاری و هماهنگی میان متخصصان ملی حفاری و شرکت نفت و گاز پارس و کیفیت عملیات در عمل استحصال این میزان گاز از ۱۴ حلقه چاه تحقق یافت. مدیر پروژه حفاری ۲۲ حلقه چاه در فاز ۱۴ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در شرکت ملی حفاری با بیان اینکه اجرای پروژه حفاری ۲۲ حلقه چاه گازی در فاز ۱۴ پارس جنوبی پس از حضور این شرکت در حفاری فازهای یک، ۹ و ۱۰ و ۱۷ و ۱۸ در این موقعیت در شمار پروژه‌های اجرایی از سوی شرکت ملی حفاری در میدان‌های مشترک است، اظهار کرد: مراحل تکمیل نهایی هشت حلقه چاه باقی مانده در این فاز نیز در دستور کار قرار دارد.