به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، علیرضا عبادی گفت: تولید تکلیفی گاز از پارس‌جنوبی و سکوهای تحت هدایت این مدیریت پس از انجام تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس‌جنوبی در پایان مهرماه، در سه ماه سوم امسال به‌طور کامل بر میزان توان سکوها و تولید تکلیف شده از سوی وزارت نفت منطبق بوده است. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون به‌طور میانگین روزانه ٥٨٥ میلیون مترمکعب گاز غنی از میدان پارس‌جنوبی تولید می‌شود، اظهار کرد: با توجه به توسعه و بهره‌برداری از مرحله نخست فازهای باقی‌مانده (۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴) در سال جاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید برداشت گاز از دریا، میزان تولید گاز از سکوهای گازی این میدان تا پیش از پایان امسال به بیش از ٦٠٠ میلیون متر‌مکعب در روز می‌رسد.  براساس تکلیف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، امسال افزایش ظرفیت ۸۴ میلیون مترمکعب تولید روزانه گاز در دستور کار شرکت نفت و گاز پارس قرار دارد که تاکنون از بخش نخست فراساحل فاز ۱۴ افزایش ظرفیت تولید ۲۸ میلیون مترمکعب معادل نیمی از مجموع تولید گاز این فاز محقق شده و با بهره‌برداری از مرحله نخست فازهای ١٣ و ٢٢ تا ٢٤، ۵۶ میلیون مترمکعب دیگر نیز به ظرفیت تولید گاز غنی از میدان پارس‌جنوبی افزوده می‌شود.