به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قدرت‌الله فرج‌پور اظهار کرد: سال‌های گذشته به‌ویژه در فصل زمستان به دلیل کمبود گاز، برخی مجتمع‌های پتروشیمی از مدار تولید خارج می‌شدند، اما زمستان امسال با توجه به راه‌اندازی و افزایش تولید در فازهای پارس‌جنوبی، محدودیتی در زمینه تامین گاز مورد نیاز صنعت پتروشیمی پیش‌بینی نمی‌شود. وی افزود: هم‌اکنون کاهش احتمالی خوراک، اغلب محدود به مواردی است که خطوط انتقال گاز با محدودیت یا کارهای تعمیراتی روبه‌رو می‌شوند. مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: تامین خوراک اتان مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی امسال نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری یافته است. نه تنها نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد، بلکه با روند رو به رشدی که شاهد آن هستیم، از سال آینده مازاد اتان خواهیم داشت که برای جذب حداکثری آن، پروژه‌های افزایش ظرفیت در واحدهای الفینی در حال اجراست.