بر‌اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هیات دولت کویت استعفای بخیت الرشیدی، وزیر نفت سابق و سه وزیر دیگر را پذیرفت. با وجود تغییر وزیر نفت، سیاست نفتی کویت بعید است تغییر کند؛ زیرا از سوی شورای عالی نفت کویت تصمیم‌گیری می‌شود. الرشیدی پس از اینکه نمایندگان مجلس با ادعای سوءمدیریت وی، دولت را برای برکناری الرشیدی تحت فشار قرار دادند ماه جاری از مقام خود استعفا کرد. صنعت نفت کویت که منبع بیش از ۹۰ درصد از درآمد دولتی است، حدود دو دهه است در کشمکش‌های سیاسی گرفتار شده است و طی این مدت ۱۵ وزیر نفت برسرکار آمده‌اند و شماری از پروژه‌های انرژی پراهمیت به تاخیر افتاده یا لغو شده‌اند.