مجموعه وزارت نفت با راهبری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌های متعدد، تمامی افرادی که فاقد کارت سوخت بودند را یک نوبت از ابتدای آذرماه تا بیست و چهارم این ماه و نوبت بعد با تمدید این مهلت، از بیست و چهارم آذرماه تا اول دی‌ماه، به ثبت‌نام از طریق سامانه دولت همراه، اپلیکیشن مربوطه به همین نام، کد دستوری #۴* یا مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ فراخواند. حاصل این فراخوان گسترده، ثبت‌نام بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری بود که فاقد کارت سوخت بوده و تقاضای دریافت کارت سوخت المثنی یا برقراری ارتباط بین کارت بانکی خود با سامانه هوشمند سوخت را ارائه کرده‌اند. با وجود به اتمام رسیدن مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی، افرادی هستند که هنوز اقدام به ثبت درخواست خود برای صدور کارت سوخت المثنی نکرده‌اند. این افراد می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس + ۱۰ نسبت به ثبت درخواست خود برای صدور کارت سوخت المثنی اقدام کنند. لازم به ذکر است، کسانی که کارت سوخت قبلی خود را در اختیار دارند، به هیچ‌وجه نیاز به ثبت نام کارت سوخت المثنی ندارند و همچنان می‌توانند از کارت سوخت خود استفاده کنند.