نظارت بر فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت، بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است و رئیس روابط عمومی این شرکت در رابطه با عرضه موادی تحت عنوان مکمل سوخت گفت: فروش و عرضه مکمل‌های سوخت وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است و اگر شهروندی با عرضه این مکمل مواجه شد، می‌تواند با سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تماس بگیرد و طرح موضوع کند.جعفر پورفرجودی در این رابطه افزود: اگر در بررسی کارشناسی محرز شود که مکمل در محل جایگاه عرضه شده، هم با کارگر جایگاه و هم جایگاه‌دار برخورد می‌شود و در صورتی که حق فردی ضایع شده باشد، به او برگردانده می‌شود. پورفرجودی با بیان اینکه اگر کسی شکایت کند، حتما رسیدگی می‌کنیم، اعلام کرد: از آنجا که اخیرا شکایت درباره این مورد رو به افزایش بوده، گروه ویژه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین شده و در واقع، فروش غیرمجاز مکمل در جایگاه‌های سوخت را به‌طور خاص پیگیری می‌کنیم. وی تاکید کرد: مردم فریب افرادی که قصد فروش مکمل به آنها را دارند نخورند و اگر هم با فروش اجباری مواجه شدند، به ما اطلاع دهند تا استیفای حق کنیم.رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن رد هر گونه تاثیر مثبت این مکمل‌ها بر کیفیت سوخت افزود: اقلامی که به اسم مکمل خارجی به فروش می‌رسد بنا بر آزمایش‌های انجام‌شده تاثیری در افزایش اُکتان سوخت یا درجه بهسوزی موتور خودرو ندارد. سازمان محیط زیست نیز معتقد است که این مکمل‌ها حاوی فلزات سنگین بوده و برای سلامتی شهروندان مضر است. همچنین سازمان ملی استاندارد نیز اعلام کرده مکمل‌های عرضه شده فاقد تایید این سازمان است. رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: مردم می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۰۹۶۲۷ هرگونه شکایتی را که در این خصوص دارند، اعلام کنند.