شهاب گرامی در برنامه‎ای که به همت دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت «هفته پژوهش» برگزار شد، سخنرانی خود را با عنوان «مدیریت مخزن، کلید ارتباط موثر صنعت و دانشگاه در بخش بالادست» ارائه کرد و گفت: پیاده‎سازی مدیریت مخزن نیازمند محیط مناسب مدیریتی، به‎کارگیری فناوری و دانش و استفاده از منابع انسانی و فیزیکی کافی است. وی با بیان اینکه مدیریت مخزن، عملیات تولید را کنترل کرده، بازیافت اقتصادی نفت را افزایش می‎دهد و کاهش‎دهنده ریسک توسعه میدان است، هدف نهایی مدیریت مخزن را ارائه برنامه بهینه فنی و اقتصادی به‎منظور شتاب در تولید برای رسیدن به سقف تولید پایدار، افزایش قابلیت سطح تولید پایدار، تداوم تولید پایدار، کاهش شیب افت تولید و بهبود تولید پس از آغاز افت تولید عنوان کرد و افزود: لازمه بهره‎گیری مناسب از تحقیق و توسعه در فعالیت‎های اصلی توسعه مخزن، حضور فعال واحد پژوهش و توسعه به‎عنوان عضوی از گروه مدیریت مخزن است.