به گزارش خبرگزاری رویترز از طرابلس، مهندسان نفتی و معترضان اعلام کردند پس از آنکه مردان مسلح و نیروهای امنیتی دولتی، تاسیسات میدان الشراره لیبی را اشغال کردند، این کشور در حال متوقف کردن تولید این میدان است. با این همه، شرکت ملی نفت لیبی هنوز این مساله را تایید نکرده است. در صورتی که گزارش‌ها درباره تعطیلی میدان نفتی الشراره با ظرفیت تولید روزانه ۳۱۵ هزار بشکه نفت درست باشد، لیبی همچنین مجبور خواهد شد میدان نفتی الفیل در نزدیکی میدان الشراره را تعطیل کند. میدان الفیل به‌طور معمول روزانه ۷۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند. یک مهندس نفتی اعلام کرد تولید میدان الشراره در حال متوقف شدن است؛ اما چارچوب زمانی و میزان کاهش توقف تولید را مشخص نکرد. سخنگوی مردان قبیله‌ای که به این میدان حمله کرده‌اند نیز اعلام کرد تولید این میدان متوقف شده است. پیش از این شرکت ملی نفت لیبی هشدار داده بود که در صورت تعطیلی میدان الشراره، پیامدهای فاجعه‌باری ایجاد خواهند شد و بازگشایی این میدان به زمان زیادی نیاز خواهد داشت.