وی افزود: در این نشست مباحثی درباره روند سرمایه‌گذاری‌ها، میدان‌های مشترک و بازیافت نفت مطرح شد؛ همچنین چالشی که از سوی اعضای کمیسیون عنوان شد بحث تامین بودجه بود، زیرا هر میزان فروش نفت کاهش یابد سهم و بودجه شرکت ملی نفت نیز کاهش می‌یابد، اما هزینه‌های نفت افزایشی است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توان تولید بالایی در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد، تصریح کرد: هر میزان که مشتری وجود داشته باشد در بخش تولید مشکلی وجود ندارد، البته در بحث فروش مشکلاتی ایجاد شده که براساس روش‌های جدید، روند فروش ادامه دارد.