وی با تاکید بر اینکه می‌خواهم این پیام را به سازمان بدهم که به دنبال تغییرات ناگهانی نیستیم، گفت: امید است با مشورت و همکاری به سمتی برویم که سازمان را به شکل بهتری اداره کنیم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: برخی تغییرات در مسیر سازمانی کارآمدتر و رو به جلو انجام می‌شود. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در پایان برای زهرا وهاب‌نژاد، سرپرست جدید امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی آرزوی موفقیت و از زحمات محسن علم‌بیگی، رئیس پیشین این امور قدردانی کرد.