به گفته راوی روئیا، نایب رئیس گروه اسار، تحویل نفت در حال حاضر چندان زیاد نیست اما روس‌نفت سرگرم بررسی گزینه‌های لجستیک برای افزایش صادرات نفت است. وی در ادامه افزود: خرید نفت ایران محدود شده و ممکن است از این نظر، فرصت‌هایی برای صادرکنندگان نفت روسیه در هند وجود داشته باشد. هند با دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا، همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا برای هشت خریدار بزرگ نفت ایران از جمله هند، به مدت ۱۸۰ روز برای ادامه واردات از ایران معافیت داده است.نایب رئیس گروه اسار درخصوص اینکه انقضای مدت معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران چه تاثیری روی واردات نفت هند از روسیه خواهد داشت، گفت: در آن زمان فرصت‌های بیشتری برای صادرکنندگان نفت روسیه در هند وجود خواهد داشت. نایارا حدود ۳۴۰ تا ۳۶۰ هزار بشکه در روز نفت وارد می‌کند که یک سوم آن از ایران است.