به گزارش شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، علیرضا جهانگیری در نشست تخصصی بومی‌سازی و ساخت داخل گفت: همه این تجهیزات در گذشته از خارج وارد می‌شد، اما پس از اقدام‌ها و برنامه‌های عملی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مشارکت موثر سازندگان داخلی بومی‌سازی شده‌اند. وی افزود: اکنون با اتکا به توان داخلی و دانش بومی، ۱۳ هزار قلم کالا در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بومی‌سازی شده‌اند.

رامین قلمبر دزفولی، مدیر پشتیبانی، ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران نیز در این نشست به بومی‌سازی ۱۰ خانواده کالاهای پرمصرف صنعت نفت اشاره کرد و گفت: از این تعداد، بومی‌سازی هفت قلم کالا انجام شده یا در حال اجراست که به این منظور ۵۰ قرارداد امضا شده تا افزون بر توان ساخت داخل، دانش فنی و فناوری را با دانش روزآمد ارتقا دهیم.وی با بیان اینکه تجهیزات سرچاهی و درون چاهی، پمپ‌های درون‌چاهی و سرچاهی و مته‌ها به ترتیب پروژه‌های اول تا سوم ۱۰ قلم کالای اساسی وزارت نفت هستند، تصریح کرد: این کالاها با دانش فنی بومی کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در حال اجراست.