حمید حسینی در مورد خبری مبنی بر اینکه دو مقام عراقی به رویترز خبر داده‌اند که این کشور با ایران برای مبادله اقلام غذایی در برابر تامین گاز و نیرو توافق کرده‌اند، اظهار کرد: این خبر صحت ندارد و خبرسازی رویترز است. عراق اعلام کرده حاضر است پول گاز را به دینار پرداخت کند. وی افزود: نه بنادر عراق ظرفیت آن را دارند که به ایران اقلام غذایی بدهند و نه عراق تولیدکننده مواد غذایی است. حسینی خاطرنشان کرد: عراق خودش وارد‌کننده عمده مواد غذایی از ایران است؛ پس چگونه می‌خواهد به ایران مواد غذایی بدهد؟ بر اساس این گزارش،  پیش از این  رویترز در خبری ادعا کرد که منابع آگاه به این رسانه خبر داده‌اند که عراق یک درخواست به آمریکا ارسال کرده تا به این کشور اجازه دهد پس از مهلت ۴۵ روزه، همچنان به وارداتش از ایران ادامه دهد و در قبال دریافت گاز ایران، کالاهای غذایی و بشردوستانه به همسایه خود صادر کند.