منفی شدن کرک اسپرد بنزین از ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ تاکنون در بازار دیده نشده بود. با این وجود کرک بنزین سنگاپور با نفت دبی در محدوده مثبت و در سطح ۲/ ۳ دلار قرار دارد.قیمت بنزین بدون سرب اکتان ۹۲ در پایان این هفته در قرارداد فوب سنگاپور به ۲/ ۶۹ دلار در هر بشکه رسید. در قرارداد فوب خلیج فارس نیز این محصول در سطح ۱/ ۶۹ دلار معامله شد.در این میان نفتگاز در بازار آسیا وضعیتی متفاوت را تجربه می‌کند. با وجود افت قیمت در روزهای اخیر، کماکان کرک اسپرد گازوئیل با سولفورppm ۱۰ در قرارداد فوب سنگاپور در مقابل پرحجم‌ترین قرارداد نفت برنت در سطح ۴/ ۱۶ دلار بوده و کرک این محصول با نفت دبی نیز به ۱/ ۱۸ دلار رسیده است. کرک اسپرد گازوئیل با نفت دبی در ۲۶ اکتبر سال جاری در سطح ۸/ ۱۹ به اوج خود رسیده بود. فعالان بازار اعتقاد دارند با وجود کرک اسپردهای کنونی، کماکان باید شاهد عرضه قوی از سوی واحدهای تولیدی در آسیا باشیم. قیمت گازوئیل با سولفور ppm ۱۰ در قرارداد فوب سنگاپور در پایان این هفته به ۷/ ۸۶ دلار رسید. این محصول در قرارداد فوب خلیج فارس نیز در سطح ۷/ ۸۴ دلار معامله شد.نکته مهم دیگری که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله قابل ملاحظه قیمت بنزین و گازوئیل است. در ۱۳ نوامبر سال گذشته زمانی که قیمت نفت برنت در سطح ۶۳ دلار بود، بنزین و گازوئیل در قرارداد فوب سنگاپور نزدیک به ۷۴ دلار معامله می‌شدند. در قراردادهای فوب خلیج فارس نیز قیمت این دو محصول نزدیک به ۷۲ دلار بود. این موضوع به تغییرات قابل توجه در سمت عرضه اشاره دارد.