وزیر انرژی ترکیه با بیان اینکه شرکت پالایشگر تاپراش همواره به دنبال تنوع در فروشندگان نفت است، تصریح کرد: عدد ۲۵ درصد تقریبی است و ما هنوز رقم دقیقی دریافت نکرده‌ایم. ترکیه اکنون بزرگ‌ترین مشتری گاز طبیعی ایران است. قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران و ترکیه، در سال ۱۳۷۴ امضا و از سال ۱۳۸۱ صادرات گاز ایران به این کشور آغاز شد.از طرفی سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرده، آمریکا به عراق معافیت موقتی به مدت ۴۵ روز برای ادامه خرید گاز طبیعی و برق از ایران داده است و این معافیت به عراق فرصت می‌دهد به سوی استقلال انرژی گام بردارد. به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، معافیت موقتی فعلی به شرطی داده شده است که عراق برای واردات از ایران، به دلار آمریکا پول پرداخت نکند. پیش از این دو مقام دولتی عراق که به‌دلیل محرمانه بودن موضوع، مایل نبودند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفته بودند عراق همچنان گاز طبیعی و برق از ایران وارد می‌کند و یک حساب بانکی برای پرداخت پول واردات ایران به دینار ایجاد کرده است.