باقری‌دیزج تصریح کرد:همچنین پروژه استقرار سامانه پایش آنلاین در بهمن ماه ۹۶ به بهره‌برداری رسید و نتایج آنالیز خروجی دودکش‌ها به‌صورت آنلاین به اداره کل محیط‌زیست استان ارسال می‌شود. طرح جامع پالایشگاه تبریز نیز با رویکرد کاهش تولید نفت‌کوره و افزایش تولید محصولات با‌ارزشی مانند بنزین و گازوئیل پاک و منطبق با استانداردهای زیست‌محیطی روز با اعتباری بالغ بر ۱/ ۶ میلیارد یورو در دستور کار این شرکت قرار دارد.وی افزود: قرار است تا پایان سال‌جاری با هزینه‌ ۱۲ میلیون یورویی، کاتالیست وارد پالایشگاه تبریز شود و گازوئیل‌پاک تحویل مردم خواهد شد.باقری در ادامه خبر داد: تمام پارامترهای مورد‌پایش در منابع انتشار این شرکت درخصوص پساب خروجی صددرصد منطبق با استانداردهای زیست‌محیطی بوده و درخصوص منابع ثابت انتشار (کوره‌ها و بویلرها) میزان انطباق با استانداردهای زیست‌محیطی در خروجی منابع ۹۹ درصد است. بهبود مستمر با اجرای پروژه‌های کیفی‌سازی همواره در دستور کار این شرکت قرار دارد و گزارش‌های زیست‌محیطی در ادوار معین به مراکز ذی‌صلاح قانونی ارسال می‌شود.