بر‌اساس این گزارش اسفندماه پارسال، شرکت ملی نفت ایران با هدف توسعه زیرساخت‎های علمی و فناوری در کشف منابع هیدروکربوری، با پنج دانشگاه منتخب کشور شامل دانشگاه‎ شهید‌بهشتی، فردوسی‌مشهد، خوارزمی، صنعتی‌شاهرود و شهید‌چمران اهواز قرارداد پژوهشی امضا کرد؛ قراردادهایی که مدت زمان اجرای هر یک از آنها ۱۰ سال در نظر گرفته شد. هندی از برگزاری نشست کمیته راهبری در دانشگاه فردوسی‌مشهد هم خبر داد و عملکرد این دانشگاه را در اجرای پروژه پژوهشی «توسعه فناوری‎ بهبود تصویرسازی زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربوری در حوضه رسوبی کپه‎داغ» بسیار مطلوب توصیف کرد. وی با اشاره به تاکید شرکت ملی نفت ایران بر اهمیت ایجاد شبکه نوآوری و فناوری گفت: دانشگاه‎ها در بخش مدیریت فناوری، از مشاوران خوبی بهره‎ گرفته و با دانشگاه‎های داخلی و خارجی، همکاری مناسبی برقرار کرده‎اند که امیدواریم مجموعه این تلاش‎ها، به نتایج خوبی برای صنعت نفت کشور منتهی شود.در اجرای قراردادهای پژوهشی حوزه اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، پروژه پژوهشی «توسعه فناوری‎های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تاکید بر مدل‌سازی هیدروکربوری حوضه رسوبی در ناحیه دزفول شمالی» با همکاری دانشگاه شهید‌بهشتی و پروژه پژوهشی «توسعه فناوری‎‌ بهبود تصویرسازی زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربوری در حوضه رسوبی کپه‎داغ» با همکاری دانشگاه فردوسی‌مشهد اجرا می‎شود. دانشگاه خوارزمی در زمینه «توسعه فناوری‌های سنگ‎های کربناته شکافدار در ناحیه دشت آبادان» با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران همکاری خواهد کرد و «کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربوری و فناوری‎های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه‎های اکتشافی» موضوع همکاری با دانشگاه صنعتی شاهرود خواهد بود. پروژه پژوهشی دانشگاه شهید‌چمران اهواز نیز «توسعه فناوری‎های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تاکید بر ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی در ناحیه دشت‎آبادان» است.