اوپک و متحدانش شامل روسیه در ژوئن توافق کردند پیمان محدودیت عرضه را تسهیل کرده و تولیدشان را مجموعا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهند. این اقدام تحت فشار آمریکا برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها صورت گرفت. اما این تولیدکنندگان هفته گذشته اعلام کردند که با افزایش سطح ذخایر جهانی، ممکن است به رویه قبلی برای کاهش تولید بازگردند. نواک در پاسخ به اینکه آیا نیازی به فریز تولید نفت در سطح فعلی یا حتی کاهش تولید آن وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد و برعکس، اکنون ریسک کمبود عرضه مشاهده می‌شود. وی در ادامه افزود: کشورهای اوپک و غیراوپک لازم است منتظر مانده و پیش از هر گونه تصمیم برای اقدامات مشترک، ریسک‌هایی که در نوامبر ظاهر می‌شوند را مشاهده کنند. بر اساس گزارش رویترز، اوپک و متحدانش نشست بعدی خود را در دسامبر برگزار خواهند کرد.