وی با اشاره تحریم‌های پیش‌رو، ایجاد کنسرسیوم واحد در حوزه متانول را ضروری خواند و لزوم تاسیس کنسرسیوم‌های مشابه را برای دیگر محصولات پتروشیمی و به‌صورت تخصصی لازم دانست. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان الزام شرکت‌ها به همگرایی در شرایط کنونی و آینده، طرح‌های در حال ساخت را به استفاده از فناوری‌های روزآمد تشویق و ابراز امیدواری کرد که صنعت پتروشیمی کشور با تکیه بر توان مهندسی داخلی، بتواند جایگاه مناسب خود را در این صنعت کسب کند. احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در این سمینار، ضمن تاکید بر الزام داشتن سند راهبردی مدون و روزآمد و در عین حال اهتمام به انجام برنامه‌های آن و به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی برای عبور از شرایط پیش‌رو، به ضرورت ایجاد تشکل‌های یکپارچه شرکت‌های پتروشیمی کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی که شرکت‌های تولیدکننده روی بازار متمرکز می‌شوند، سیاست‌های بازرگانی شرکت‌های تولیدی باید بسیار هماهنگ و مناسب با شرایط گوناگون طراحی شده باشند. وی ایجاد کنسرسیومی را در این زمینه الزامی دانست و افزود: این کنسرسیوم حتی می‌تواند در تعیین قیمت‌های جهانی متانول نیز موثر باشد.