حاتمی در این حکم، از زحمات احمد رجبی نیز که مدتی عهده‌دار سرپرستی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق بود، قدردانی کرده است. شرکت بهره‌برداری نفت وگاز شرق یکی از سه شرکت تحت پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که مسوولیت تولید، تفکیک اولیه و انتقال گاز و میعانات گازی به منظور تامین خوراک پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد را در منطقه شرق ایران بر عهده دارد. تولید گاز و میعانات گازی از میدان خانگیران (مخازن مزدوران، شوریجه B و D) و میدان مشترک مرزی گنبدلی در سرخس از مهم‌ترین‌ فعالیت‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق است.