به گزارش شرکت ملی گاز، مجید کشاورز درباره سازماندهی پالایشگاه‌های جدید پارس جنوبی گفت: با توجه به اجرای طرح‌های توسعه‌ای فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ میدان گازی پارس جنوبی و افزایش تعداد پالایشگاه‌های زیرمجموعه این شرکت به ۱۲ پالایشگاه، لزوم ایجاد ساختار مناسب برای پالایشگاه‌های جدید، احساس می‌شود. وی افزود: بر این اساس، با توجه به روند چشمگیر توسعه و تکمیل پالایشگاه‌های در دست احداث و مطابق رهنمودهای ارائه شده در سازماندهی پالایشگاه‌های هشتم و دهم، الگوهای ساختاری برگرفته از رویکرد برون‌سپاری و یکپارچه‌سازی فرآیندها برای جلوگیری از توسعه کمی سازمانی طراحی شد. به گفته رئیس مهندسی ساختار شرکت ملی گاز، این الگو در جلساتی مشترک با مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی و سایر کارشناسان تدوین و برای تصویب به اداره کل تشکیلات و روش‌ها ارسال شده است. کشاورز اظهار امیدواری کرد ساختارهای مربوط به این طرح، تا پایان امسال تصویب و ابلاغ شود.