زنگنه با بیان اینکه «التهابات بازار جهانی نفت تا رفع تحریم‌های نفتی ایران ادامه خواهد داشت»، گفت: صادرات نفت ایران متوقف‌شدنی نیست.وزیر نفت در پاسخ به اینکه «آیا در زمینه نگهداشت تولید و جلوگیری از افت تولید میادین قدیمی با مشکلی مواجه هستیم؟»، گفت: ابدا در بحث نگهداشت تولید مشکلی نداریم و دغدغه‌ای از بابت افت تولید نداریم، چرا‌که برنامه‌ریزی‌های مدونی در این بخش وجود دارد و در حال اجرا است. زنگنه همچنین هفته گذشته درخصوص وضعیت بازار جهانی نفت گفته بود: «ترامپ به‌دنبال قلدری برای کاهش قیمت نفت است در حالی که بازار با کمبود عرضه مواجه است و بر هم خوردن تعادل بازار نفت فقط با افزایش عرضه درست می‌شود و نمی‌توان با شعار و قلدری قیمت‌ها را پایین نگه داشت. عامل بر هم خوردن تعادل بازار نفت و افزایش قیمت‌ها تحریم‌هایی است که آمریکا اعمال کرده است، تحریم را بردارید تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند.»