هدف از این اقدام محدود کردن فروش مجدد محموله‌های نفتی است که یک شیوه متداول به شمار می‌رود و تحت آن، شرکت‌ها نفت را به شرکت‌های دیگر به قیمت بالاتر می‌فروشند. درخواست برای جزئیات مقصد نهایی با نگرانی‌های فزاینده نسبت به کمبود عرضه در بازار نفت خاورمیانه به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران همزمان شده است. با ابهاماتی که نسبت به توانایی تولیدکنندگان دیگر برای جبران عرضه کمتر از سوی ایران وجود دارد، قیمت‌های نفت صعود کرده است. در حالی که عربستان سعودی و ایران محدودیت‌های مقصد برای عرضه نفت خود تعیین کرده و اجازه نمی‌دهند خریداران تحت قراردادهای بلندمدت، محموله‌های نفت آنها را مجددا به فروش برسانند مقررات عراق سهل‌تر بوده است. شرکت سومو عمدتا نفت خود را به دارندگان خدمات فنی که در پروژه‌های اکتشاف و توسعه این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سایر خریداران که دارایی‌های پالایشی دارند، می‌فروشد. خریداران معمولا تشویق می‌شوند به جای فروش مجدد نفت، به فرآوری آن در سیستم پالایش خود بپردازند. اگرچه عراق قیمت فروش را رسمی که هر ماه تعیین می‌کند از خریداران دریافت می‌کند اما محموله‌های نفتی معمولا در بازار محموله‌های تک با قیمت بالاتری فروخته می‌شوند. اکنون که مذاکرات برای قراردادهای سال ۲۰۱۹ آغاز شده، شرکت سومو تلاش می‌کند این شیوه را کنترل کند. بر اساس گزارش بلومبرگ، این استراتژی یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نسبت به اوایل امسال است که عراق با رقابت از سوی آمریکا و آفریقا در شرایط وجود عرضه بالا در بازار مواجه شده بود. در آن زمان سومو به خریداران اجازه می‌داد بدون اعلام اینکه مقصد نهایی محموله کجاست، به بارگیری نفت بپردازند.