شجاعی اظهار کرد: خدمات لوله‎گذاری چاه و نصب آویزه ‎آستری، آزمایش درون و برون‌چاهی، حفاری زیر فشار تعادل مخزن و حفاری با هوا و همچنین خدمات لوله مغزی سیار از جمله فعالیت‎های بخش خدمات فنی و تخصصی حفاری است.مدیر خدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران افزود: از مجموع خدمات ارائه شده، ۱۸۲ عملیات در بخش خدمات لوله مغزی سیار، ۳۲۹ عملیات در بخش خدمات لایه‎آزمایی، ۴۷ عملیات در بخش آزمایش سطحی چاه، ۳۱۳ عملیات در بخش خدمات لوله‌گذاری چاه، ۴۷ عملیات در بخش رانش و نصب آویزه آستری، ۱۹ عملیات در بخش حفاری زیر فشار تعادل مخزن و ۱۵ عملیات در بخش حفاری با هواست که هر یک از این خدمات فنی، جایگاه ویژه‌ای در زنجیره فرآیندهای حفاری و تعمیرچاه‎های نفت و گاز دارند.

وی افزود: تلاش داریم با آموزش و به‌کارگیری استعدادهای موجود در کنار اصلاح ساختار و چابک‎سازی سازمان، همه نیازهای عملیاتی کارفرمایان داخلی را برطرف ‌سازیم. شجاعی در بیان برنامه‎های توسعه و نوسازی دستگاه‎ها و تجهیزات خدمات فنی حفاری و افزایش سطح کیفی ارائه خدمات فنی توضیح داد: بهره‎گیری از توان و ظرفیت‎های منحصر به‌فرد شرکت در ارائه مجموعه خدمات فنی یکپارچه، هماهنگی و هم‎افزایی واحدهای مرتبط و ارائه خدمات مورد نیاز کارفرمایان با توجه به تغییرات فناوری و رعایت جنبه‎های زیست‌محیطی بستر رشد خدمات فنی حفاری را فراهم آورده و زمینه‎ساز شکوفایی و بالندگی روزافزون خواهد بود.

مدیر خدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران به گسترش فعالیت‎ها در بخش‎های بازرسی‎های دوره‎ای، تعمیرات پیشگیرانه، اتفاقی و تعمیرات اساسی برنامه‎ریزی شده تجهیزات خدمات فنی حفاری و کاهش انتظارهای عملیاتی در کنار برنامه‎های نوسازی ناوگان اشاره و اظهار کرد: حفظ و توسعه جایگاه ممتاز ارائه خدمات فنی حفاری در صنایع نفت و گاز کشور همچنان در دستور کار این مدیریت قرار دارد.