هفته گذشته شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد رهام می‌تواند بدون مجوز آمریکا به تولید خود ادامه دهد، حتی اگر نتواند مجوز خود را تا آخر سپتامبر تمدید کند. ولی این معافیت فقط در فاصله زمانی بین پایان سپتامبر و ۴ نوامبر عملی است. با اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ۴ نوامبر، این معافیت هم از بین می‌رود.بریتیش پترولیوم با در اختیار داشتن یک مجوز موقتی تا ۴ نوامبر، اکنون با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران به معافیت بیشتری نیاز دارد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه روی وب‌سایت بریتیش پترولیوم ارسال شد، هشدار داده شد که اگر از طرف دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) مجوزی برای فعالیت رهام بعد از ۴ نوامبر صادر نشود، این میدان گازی بسته خواهد شد. بریتیش پترولیوم تاکید کرد هنوز برای ادامه تولید بعد از ۴ نوامبر به مجوز نیاز دارد. بریتیش پترولیوم و دولت انگلیس همچنان با مقامات آمریکا در مورد پیدا کردن راه حلی برای ادامه تولید رهام مذاکره می‌کنند.احتمال دارد رهام شامل نوعی معافیت شود. این معافیت می‌تواند از جانب OFAC باشد یا یک سازمان آمریکایی دیگر. طبق اطلاعات دولت انگلیس، رهام و میدان بروس که متصل به آن است روزانه حدود ۵ تا ۶ میلیون متر مکعب گاز تولید می‌کنند که ۶ درصد تولید گاز انگلیس و ۳ درصد مصرف گاز در این کشور است. بازار گاز انگلیس در حال حاضر کساد و بی‌رونق است. از دست رفتن تولید رهام برای مدتی طولانی در طول زمستان، بر این بازار بی‌رونق تاثیر خواهد گذاشت.طی سال‌های گذشته، OFAC مجوزی به رهام داده بود تا به‌رغم انواع مختلف تحریم‌ها علیه ایران، از برخی خدمات خاص، تکنولوژی و کارکنان آمریکایی استفاده کند. رهام به خاطر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از اواخر سال ۲۰۱۰ تا نوامبر ۲۰۱۴ بسته شده بود و با گرفتن اولین معافیت توانست تولید خود را پیش از برداشته شدن تحریم‌ها در ۲۰۱۶ از سر بگیرد.