در حال حاضر توجهات به نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش ایران که ۳۸ نفتکش VLCC دارد، معطوف شده است. این شرکت دومین اپراتور بزرگ چنین نفتکش‌هایی پس از شرکت Bahri عربستان سعودی است که ۴۷ نفتکش VLCCدارد. نرم‌افزار eFlow «اس‌اند‌پی گلوبال پلاتس» نشان می‌دهد برخی از نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش ایران سیستم شناسایی اتوماتیک (AIS) را خاموش کرده‌اند.بر‌اساس گزارش پلاتس، تقریبا ۱۱ نفتکش ایرانی در چند هفته گذشته فرستنده خود را خاموش کرده‌اند و در نتیجه ردیابی صادرات نفت ایران دشوار شده است. این تاکتیک در دوران تحریم‌های غربی در فاصله سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ مورد استفاده قرار گرفته بود. برخی از نفتکش‌ها سیگنال خود را به دلیل شرایط جوی نامساعد از دست داده‌اند اما تحلیلگران متعدد بر این باورند که این روند در میان نفتکش‌های ایرانی با تحریم‌ها مرتبط است.بر پایه اطلاعات پلاتس، ایران در حال حاضر حدود ۷ تا ۸ میلیون بشکه نفت و میعانات را در مخازن شناور در پایانه‌های نفتی اصلی خود نگهداری می‌کند. تحلیلگران می‌گویند افزایش ذخایر نفت ایران نشان می‌دهد تولید ایران هنوز چندان محدود نشده است.