اگر این خبر صحت داشته باشد، نشانه افزایش تقاضا برای نفت در آسیا به خصوص در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و رشد عرضه نفت شیل آمریکا است که مسیرهای تجارت نفت را دستخوش تغییر کرده است.صادرات نفت کویت به آمریکا بر مبنای آمار ماهانه، از ماه مه سال ۱۹۹۲ که این کشور در حال  بازسازی میادین نفتی پس از عقب نشینی نیروهای عراقی بود، متوقف نشده است. بر مبنای محاسبات بلومبرگ از قیمت فروش رسمی کویت، نفت کویت حدود ۸۰ دلار در هر بشکه در آسیا در مقایسه با حدود ۷۹ دلار در آمریکا است. نفت کویت در اروپا حدود ۷۶ دلار در هر بشکه است. به گفته اندرو لیپو، رئیس شرکت مشاوره «لیپو اویل آسوشیتس»، تحریم‌ها علیه ایران فرصتی را برای سایر تولیدکنندگان به منظور فروش نفت بیشتر به آسیا که قیمت فروش بهتری نسبت به آمریکا دارد، فراهم کرده است.